Zemin Etüdü

Zemin Etüdü

Arsaların inşaat öncesinde analizini yapmak adına uygulanır. Yeraltı tabakalarının durumu, derinlik, jeolojik yapı türü, elektrik özdirenci, temel zemini gibi parametreleri ölçmek için yapılır. Zemin etüdünde temel amaç, bu değişkenlerle birlikte bir binanın deprem karşısında göstereceği davranışları anlamaktır.