Hukuk

Hukuk

Arsa, arazi ve inşaat alanlarında devletin yetkili organları tarafından toplumsal ilişkileri düzenlemek amacıyla konulan, maddi yaptırıma bağlanmış olan ve uyulması zorunlu kurallardan oluşan sisteme, uygun bir şekilde hukuk hizmetlerinde danışmanlık sağlamaktayız.