Şehir Planlama

Şehir Planlama

İnsanların yaşadığı yerleşim alanlarının gelişimi ve kullanımı, fiziksel çevrenin kullanımı, kamu yararı ve kentsel çevre tasarımı konuları ile ilgilenen teknik ve politik bir sürece verilen isimdir.