Kentsel Tasarım

Kentsel Tasarım

Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üreterek, kentsel tasarım projelerini uygulayan alandır.