Çed Raporu

Çed Raporu

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen bir proje için komisyonca oluşturulan özel formata göre hazırlanan bir rapordur (ÇED).