Sigortacılık

Sigortacılık

Birçok alanda sigorta yaptıran kişilerin veya kurumların kayıtları oluşturularak, sigorta ödemeleri denetlenip kontrol edilerek yasalara uygun olması sağlanır.