Şantiye Şefliği

Şantiye Şefliği

İnşaat işleri yönetiminde önemli role sahip olan şantiye şefi, şantiyelerin denetlenmesinden ve inşaat projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Yapım ve yıkım işlerinde yapı müteahhidi adına süreci yöneterek, uygulayan teknik personeldir.