Eksperlik

Eksperlik

Arsa, arazi ve inşaat konuları üzerine uzmanlaşmış kişiler tarafından, müşterilere danışmanlık yapılır ve birtakım risklerin gelişmesi durumunda ortaya çıkacak hasar ve kayıpların önceden tespit edilmesi sağlanır.