Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişiler; sahip oldukları bilgi ve becerileri ile kişi veya kurumlara iş planlama safhasında öncü olarak kurum stratejisi belirleme, çalışma ortamında koordinasyonun sağlanması, iş programında planlama, iş akışını ve kurumdaki alt sistemleri düzenleme, verimliliğin artırılması gibi birçok konuda destek sağlar.