Planknote

Planknote

Yapıların inşa edileceği arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalara denir. Bu harita, bir mimari projenin yapımı öncesinde temin edilmesi gereken belgeler arasında yer alır.